Android programmēšana | HelloIT programmēšanas kursi

Android programmēšana

 • Vecums 10-12 gadi
 • Nodarbības ilgums 90 minūtes
 • Kursa garums 15 nodarbības
 • (1 reizi nedēļā)

Kursa mērķis

Sniegt bērnam kopējo priekštatu par to, kā tiek veidotas Android mobīlās aplikācijas. Pēdējā nodarbībā bērns varēs pats veidot savu aplikāciju, kas tiks augšupielādēta Google Play Marketā.

Nodarbību plāns

 • Pirmais projekts. Lietotāja interfeiss.
 • Attēli. Layout atkārtošana. Pārejas starp ekrāniem.
 • Tīmekļa pārlūkprogramma aplikācijā. Darbības atvērot ekrānu.
 • Dinamiskā elementu izmaiņa. Nosacījums «ja».
 • Darbs ar dokumentāciju (patstāvīgais darbs).
 • Tulkojums. Teksts balsī.
 • Kalkulators. Mainīgā izvade uz citu ekrānu.
 • Zīmēšana.
 • Spēle “uzmini”.
 • Darbs ar dokumentāciju (patstāvīgais darbs).
 • Datubāzes.
 • Apgūtās vielas atkārtojums.
 • Savas aplikācijas izstrādes sākums.
 • Savas aplikācijas izstrādes turpinājums.
 • Savas aplikācijas izstrādes nobeigums un palaišana.