Game Development | HelloIT programmēšanas kursi

Game Development

  • Vecums 13-18 gadi
  • Nodarbības ilgums 90 minūtes
  • Kursa garums 15 nodarbības
  • (1 reizi nedēļā)

Kursa mērķis

Iemācīt bērniem, kā strādāt ar Unity 3D - jaudīgu spēļu izstrādes programmatūru, kas izmanto C# programmēšanas valodu. Intensīvā kursa ietvaros notiks 15 nodarbības 1.5 h katra, un katrā nodarbībā tiks apgūti dažādi spēļu izstrādes posmi, lai kursa nobeigumā bērni zinātu, kā patstāvīgi izveidot savu spēli un augšupielādēt to Google Play Marketā.

Nodarbību tēmas

  • Ievads spēļu izstrādē
  • Personāža vadība
  • Standarta komponenti Unity3D un Playground Framework
  • Ievads 2D fizikā
  • Darbs ar fiziku
  • Animācijas ar trigeriem
  • Separacija
  • Izvēlnes / lietotāja interfeisa izveide
  • Game dizains: līmeņu projektēšana
  • Game dizains: spēles bilance
  • Sava projekta izstrāde
  • Savas spēles izstrāde
  • Savas spēles izstrāde
  • Savas spēles izstrāde
  • Augšupielādēšana Google Play Marketā