Java programmēšana | HelloIT programmēšanas kursi

Java programmēšana

 • Vecums 13-18 gadi
 • Nodarbības ilgums 90 minūtes
 • Kursa garums 15 nodarbības
 • (1 reizi nedēļā)

Kursa mērķis

Iepazīstināt bērnus ar vienu no vispieprasītākajām programmēšanas valodām pasaulē, dot praktisko pieredzi darbā ar īsto programmēšanas valodu, apgūt valodas koncepciju.

Nodarbību tēmas

 • Programmas jēdziens. Pirmā programma uz JAVA.
 • Mainīgie, datu tipi, konstantes. 4 pamatoperācijas ar datiem.
 • Loģiskās un aritmetiskās operācijas.
 • Operatora jēdziens. Nosacījumoperatori. If-else.
 • Switch-case. Cikliskais operators while. Operators break un continue.
 • Masīvi. Klase List. 1. daļa
 • Masīvi. Klase List. 2. daļa
 • Cikla operators foreach. Apgūto tēmu atkārtojums.
 • Funkcijas.
 • Funkcijas. Operators return.
 • Operācijas ar rindām.
 • Prakse
 • Prakse
 • Prakse
 • Noslēguma tests un praktisko uzdevumu pārbaude