Par mums | HelloIT programmēšanas kursi bērniem un pieaugušiem

Par mums

Mūsu kursos bērniem tiek piedāvāts iegūt zināšanas programmēšanā, mācoties pa semestriem. Kursu absolventi 18 gadu vecumå jau var såkt savu karjeru IT nozarē.

Bērni iemācīsies rakstīt komandas, veidot programmas, izstrādāt WEB-vietnes un mobilās aplikācijas.

Mēs vēlamies, lai mūsu audzēkņi mācītos aktuālās tehnoloģijas, kā arī, lai mūsu mācību programma vienmēr būtu mūsdienīga un pieprasīta.

Saviem skolniekiem mēs piedāvājam trīs mācību nodaļas - jaunāko (8-12 gadi), pamata (13-18 gadi) un pieugušo nodaļu.

Šobrīd pie mums mācās vairāk nekā 600 cilvēku.

.

Priekšrocības

Mūsu priekšrocība ir daudzgadīgā, pakāpeniskā apmācībā, ksd palīdz bērnam apgūt programmēšanas pamatus.
Tiek ņemtas vērā katra bērna vajadzības, vēlmes un īpašības.
Mācību progress tiek fiksēts.

Pēc kursu pabeigšanas absolventiem ir iespēja uzsākt karjeru IT nozarē kā izstrādātajiem, QA-speciālistiem, IT-inženieriem.

Mūsu macību programma ir eksklūzīva, pašu izstrādātā.