+371 28 443 433 hello@helloit.lv RU

Pieraksts uz programmēšanas
semestri HelloIT

Mēs atvērām pierakstu uz vasaras ekspress kursu
bērniem no 8 līdz 17 gadiem

Pieteikties

HelloIT - daudzgadīga bērnu apmācība pa semestriem

Mēs esam uzsākuši pierakstu uz vasaras ekspress kursu - programmēšanas pamati bērniem un pusaudžiem no 8 līdz 17 gadiem.

Katrs ekspress kurss ilgst 1 nedēļu (5 nodarbības). Vienas nodarbības ilgums 1.5 stunda. Grupas sākas 3. un 10. jūnijā.

3. Junijā

Sākums

Rigā
Skolas iela 11-6

Mūsu kursi

Programmēšana Minecraftā

Vecums: 8-9 gadi
Nodarbības ilgums: 90 minūtes
Kursa garums: 5 nodarbības, 1 nedēļās laikā.

Kursa mērķis - palīdzēt bērniem izprast programmēšanas pamatus, kā arī apgūt tādas prasmes kā komandas darbs, komunikācija, kritiskā domāšana un sistemātiskā domāšana. Minecraft:Education Edition - ir mācību spēļu platforma, kas palīdz padarīt mācīšanos daudz interesantāku un jautrāku, izmantojot populāro spēli Minecraft. Kursu gaitā bērni varēs paši programmēt spēli - mainīt to, piešķirt jaunas īpašības spēles varonim, pārvaldīt objektus un kartes.

Nodarbību tēmas
1. Pamatdarbības ar Robotu un Repeat
2. Vienkāršs If
3. Cilne Blocks un koordinātas
4. Mainīgie
5. Noslēgums

Robots

Vecums: 10-11 gadi
Nodarbības ilgums: 90 minūtes
ursa garums: 5 nodarbības, 1 nedēļās laikā.

Kursa mērķis - iepazīstināt bērnus ar sintaksi, kura ir līdzīga īstajām programmēšanas valodām, kas ir svarīgs posms mācību procesā. Imperatīvā programmēšanas valoda ar C-veida sintaksi. Programmēšanas mācību vide, kur virtuālā robota vadība tiek veikta, rakstot programmu. Kursa gaitā mēs apgūsim sekojošas tēmas: Komandas. Konstantie cikliskie operatori. Nosacījumoperatori. Cikliskie nosacījumoperatori. Lietotāju procedūras. Ievads rekursijā.

Nodarbību tēmas
1. Lineārās programmas
2. Repeat cikla apguve
3. Repeat in Repeat
4. Uzdevumu izpilde ar Repeat in Repeat
5. Tests - patstāvīgais darbs
6. Uzdevumu analīze un izpildīšana
7. Darbs ar nosacījumiem If-1(vienkāršs if)
8. Tests

Robots 2

Vecums: 11 gadi
Pieteikšanās nosacījumi: (ja ir pabeigta Robots 1 programma) Nodarbības ilgums: 90 minūtes
Kursa garums: 15 nodarbības, 1 reizi nedēļā.

Kursa mērķis - iepazīstināt bērnus ar sintaksi, kura ir līdzīga īstajām programmēšanas valodām, kas ir svarīgs posms mācību procesā. Šis kurss ir kursa “Robots” turpinājums, veltīts padziļinātai nozīmīgāko programmēšanas aspektu apguvei. Kursa pamata tēmas: cikls while, datu skaitliskie tipi, datu loģiskie tipi, masīvi, rindas, darbs ar lietotāju informācijas ievadi, funkcijas, datu apstrādes algoritmi.

Nodarbību tēmas
1. Testa uzdevumu analīze
2. Darbs ar nosacījumiem while(not base) (1. daļa)
3. Darbs ar nosacījumiem while(not base) (2. daļa)
4. Darbs ar nosacījumiem vairāki while (1. daļa)
5. Darbs ar nosacījumiem vairāki while (2. daļa)
6. Darbs ar nosacījumiem while in while (1. daļa)
7. Darbs ar nosacījumiem while in while (2. daļa)
8. Tests
9. Testa uzdevumu analīze
10. Procedūru apgūšana (1. daļa)
11. Procedūru apgūšana (2. daļa)
12. Darbs ar nosacījumiem if-else (3. daļa)
13. Funkciju apgūšana (1. daļa)
14. Funkciju apgūšana (2. daļa)
15. Noslēguma tests

Android programmēšana

Vecums: 10-12 gadi
Nodarbības ilgums: 90 minūtes
Kursa garums: 5 nodarbības, 1 nedēļās laikā.

Kursa mērķis - sniegt bērnam kopējo priekštatu par to, kā tiek veidotas Android mobīlās aplikācijas. Pēdējā nodarbībā bērns varēs pats veidot savu aplikāciju, kas tiks augšupielādēta Google Play Marketā.

Nodarbību tēmas
1. Lietotāja interfeiss. Attēli. Layout atkārtošana. Pārejas starp ekrāniem.
2. Tīmekļa pārlūkprogramma aplikācijā. Darbības atvērot ekrānu.
3. Dinamiskā elementu izmaiņa. Nosacījums «ja».
4. Tulkojums. Teksts balsī.Kalkulators. Mainīgā izvade uz citu ekrānu.
5. Savas aplikācijas izstrādes nobeigums un palaišana.

Web Frontend

Vecums: 13-18 gadi
Nodarbības ilgums: 90 minūtes
Kursa garums: 15 nodarbības, 1 reizi nedēļā.

Kursa mērķis - iepazīstināt bērnus ar HTML sintaksi. Rezultātā pirmā semestra nobeigumā tiks izveidota mājaslapa, kur tiks pielietotas visas zināšanas, iegūtās kursa laikā. WEB programmēšana 2018. gadā ir viena no visperspektīvākajām jomām. Katru dienu parādās tūkstošiem jaunu internetveikalu, blogu un korporatīvu mājaslapu. Jau 12 gadu vecumā var sākt iedziļināties šajā interesantajā WEB-izstrādes jomā.

Nodarbību tēmas
1. Html dokumenta struktūra
2. Teksta ievade un noformēšana
3. Atsauces un Tabulas
4. Attēlu un multivides pievienošana
5. Mājaslapas izveide ar tabulām

Web Backend

Vecums: 13-18 gadi
Nodarbības ilgums: 90 minūtes
Kursa garums: 15 nodarbības, 1 reizi nedēļā.

Kursa mērķis - iepazīstināt bērnus ar PHP programmēšanas valodas sintaksi. Rezultātā pirmā semestra nobeigumā tiks izveidota mājaslapa, kur tiks pielietotas visas zināšanas, iegūtās kursa laikā. WEB programmēšana 2018. gadā ir viena no visperspektīvākajām jomām. Katru dienu parādās tūkstošiem jaunu internetveikalu, blogu un korporatīvu mājaslapu. Jau 12 gadu vecumā var sākt iedziļināties šajā interesantajā WEB-izstrādes jomā.

Nodarbību tēmas
1. Ievadnodarbība WEB-izstrādē: jēdzieni Frontend un Backend
2. Ievadnodarbība HTML
3. Pirmā iepazīšanās ar PHP
4. Mainīgie
5. Operatori
6. Nosacījumoperatori
7. Cikli
8. Rindas
9. Masīvi
10. Funkcijas
11. Apkopojošā nodarbība par visām apgūtām tēmām
12. Prakse
13. Prakse
14. Prakse
15. Noslēguma tests un praktisko uzdevumu pārbaude

Java programmēšana

Vecums: 13-18 gadi
Nodarbības ilgums: 90 minūtes
Kursa garums: 15 nodarbības, 1 reizi nedēļā.

Kursa mērķis - iepazīstināt bērnus ar vienu no vispieprasītākajām programmēšanas valodām pasaulē, dot praktisko pieredzi darbā ar īsto programmēšanas valodu, apgūt valodas koncepciju.

Nodarbību tēmas
1. Programmas jēdziens. Pirmā programma uz JAVA.
2. Mainīgie, datu tipi, konstantes. 4 pamatoperācijas ar datiem.
3. Loģiskās un aritmetiskās operācijas.
4. Operatora jēdziens. Nosacījumoperatori. If-else.
5. Switch-case. Cikliskais operators while. Operators break un continue.
6. Masīvi. Klase List. 1. daļa
7. Masīvi. Klase List. 2. daļa
8. Cikla operators foreach. Apgūto tēmu atkārtojums.
9. Funkcijas.
10. Funkcijas. Operators return.
11. Operācijas ar rindām.
12. Prakse
13. Prakse
14. Prakse
15. Noslēguma tests un praktisko uzdevumu pārbaude

Game Development

Vecums: 13-18 gadi
Nodarbības ilgums: 90 minūtes
Kursa garums: 15 nodarbības, 1 reizi nedēļā.

Kursa mērķis - iemācīt bērniem, kā strādāt ar Unity 3D - jaudīgu spēļu izstrādes programmatūru, kas izmanto C# programmēšanas valodu. Intensīvā kursa ietvaros notiks 15 nodarbības 1.5 h katra, un katrā nodarbībā tiks apgūti dažādi spēļu izstrādes posmi, lai kursa nobeigumā bērni zinātu, kā patstāvīgi izveidot savu spēli un augšupielādēt to Google Play Marketā.

Nodarbību tēmas
1. Ievads spēļu izstrādē
2. Personāža vadība
3. Standarta komponenti Unity3D un Playground Framework
4. Ievads 2D fizikā
5. Darbs ar fiziku
7. Animācijas ar trigeriem
6. Separacija
8. Izvēlnes / lietotāja interfeisa izveide
9. Game dizains: līmeņu projektēšana
10. Game dizains: spēles bilance
11. Sava projekta izstrāde
12. Savas spēles izstrāde
13. Savas spēles izstrāde
14. Savas spēles izstrāde
15. Augšupielādēšana Google Play Marketā

Vasaras ekspress kurss

Nedēļa

Stundas/nodarbība

Nodarbības

Piereģistrēties kursam

Kurss

Datu glabāšana un apstrāde

Iepazīties ar ofertas līgumu

1) Visi iesniegtie personas dati tiks glabāti klientu un darba pārvaldības sistēmā, sniedzot drošību, konfidencionalitāti un datu glabāšanu Eiropas reģionā, tai skaitā sistēmas rezerves kopijās.

2) Personas dati tiks glabāti 3 (trīs) gadus no datu saņemšanas brīža.

3) Datu subjektam ir tiesības tikt aizmirstam, dzēstam vai pārnestam citam pārzinim, iesniedzot pieprasījumu pa pastu (adrese: SIA “HelloGroup”, Rīga, Cēsu iela 30 - 15, LV-1012, Latvija) vai elektroniski (hello@helloit.lv).

4) Pieeja personas datiem ir SIA “HelloGroup” uzņēmuma administrācijas darbiniekiem, kas ir pilnvaroti lietot minētos personas datus.

5) Pieeja bērnu datiem (tikai vārdam un uzvārdam) ir SIA “HelloGroup” uzņēmuma pasniedzējiem, lai varētu atzīmēt nodarbību apmeklējumu.

Dati var tikt izmantoti sekojošiem iemesliem.

  • - veiktu pierakstu nodarbību grupā;
  • - sagatavotu un izsūtītu rēķinus;
  • - sūtītu informāciju sakarā ar kursiem, nodarbību pārcelšanu;
  • - informētu par organizatoriskiem jautājumiem.
Aizpildiet ailītes atzīmētas ar *

Paldies, Jūsu pieteikums ir nosūtīts! Tuvākajā laikā Jums uz epastu tiks atsūtīts rēķins un instrukcijas apmācību sākšanai.

Kontaktinformācija