+371 28 443 433 hello@helloit.lv RU

Pieraksts uz programmēšanas
semestri HelloIT

Mēs esam uzsākuši pierakstu uz pavasara semestri,
bērniem no 8 līdz 18 gadiem

Pieteikties

HelloIT - daudzgadīga bērnu apmācība pa semestriem

Mēs esam uzsākuši pierakstu uz pavasara semestri - programmēšanas pamatiem bērniem un pusaudžiem no 8 līdz 18 gadiem.

Semestris ilgst 4 mēnešus (15 nodarbības). Vienas nodarbības ilgums 1.5 stunda. Sestdienas grupas sākās 19. janvarī 2019. gadā, svētdienas grupas sākās 20. janvarī 2019. gadā un beidzas maijā 2019. gadā.

19. janvarī

Sākums

Rīga
Skolas iela 11
Burtnieku iela 34

Mūsu kursi

Algoritmika un datorzinības

Vecums: 8 gadi
Nodarbības ilgums: 90 minūtes
Kursa garums: 15 nodarbības, 1 reizi nedēļā.

Kursa mērķis ir iedot bērnam kopīgo izpratni par datoru un datorprogrammām.

Nodarbību tēmas
1. Teorija. Informācijas veidi. Darbs ar informāciju. Informācijas glabāšanas/pārraides/apstrādes veidi.
2. Teksta informācija. ASCII. Kodējums. UTF. Šifrēšana.
3. Grafiskā informācija. Rastra un vektorgrafikas jēdzieni. GIF animācija. Grafiskie redaktori - prakse.
4. Informācija par skaņu. Skaņas formāti un glabāšanas veidi. MIDI formāts.
5. Infromācija par video. Video faila struktūra. Darbs ar video redaktoriem.
6. Failu sistēma. Cietā diska struktūra. Arhīvi un mapes. NTFS un FAT-32 formāti. Bināras sistēmas jēdziens.
7. Programmatūras izstrādes valodas. Valodu veidi, pielietojums un to atšķirība. Starpība starp dažādām programmēšanas valodām. Dažādās programmatūras izstrādes valodas - prakse.
8. Datu bāzes veidi. Informācijas uzglabāšanas metodes. Tabulas. SQL pamati.
9. Programmas. Programmu veidi un to struktūra. Algoritma jēdziens. Algoritmu un programmu piemēri. Procesu algoritmizācija reālajā dzīvē. Pirmā programma kodu blokos. Lineārie algoritmi.
10. Algoritmika. Cikli.
11. Algoritmika. Ietvertie atkārtotāji.
12. Algoritmika. Nelineārās programmas. Nosacījumi.
13. Algoritmika. Papildinājuma daļa “Citādi”.
14. Algoritmika. Cikls “Kamēr”.
15. Nākamo kursu apskats, refleksija un rezultātu apkopošana. Apbalvošana.

Programmēšana Minecraftā

Vecums: 9-10 gadi
Nodarbības ilgums: 90 minūtes
Kursa garums: 15 nodarbības, 1 reizi nedēļā.

Kursa mērķis - palīdzēt bērniem izprast programmēšanas pamatus, kā arī apgūt tādas prasmes kā komandas darbs, komunikācija, kritiskā domāšana un sistemātiskā domāšana. Minecraft:Education Edition - ir mācību spēļu platforma, kas palīdz padarīt mācīšanos daudz interesantāku un jautrāku, izmantojot populāro spēli Minecraft. Kursu gaitā bērni varēs paši programmēt spēli - mainīt to, piešķirt jaunas īpašības spēles varonim, pārvaldīt objektus un kartes.

Nodarbību tēmas
1. Iepazīšanās ar programmu Minecraft Education Edition
2. Pamatdarbības ar Robotu un Repeat
3. Uzdevumu izpilde ar Repeat ciklu
4. Repeat in Repeat
5. Vienkāršs If
6. Cilne Blocks
7. Koordinātas
8. Uzdevumu izpilde ar koordinātām
9. “Brīvā peldēšana”
10. Mainīgie
11. Komplicēts If
12. Cilnes Gameplay, Math
13. While
14. For
15. Noslēgums

Курс: Robots

Vecums: 11 gadi
Nodarbības ilgums: 90 minūtes
Kursa garums: 15 nodarbības, 1 reizi nedēļā. Kursa mērķis - iepazīstināt bērnus ar sintaksi, kura ir līdzīga īstajām programmēšanas valodām, kas ir svarīgs posms mācību procesā. Imperatīvā programmēšanas valoda ar C-veida sintaksi. Programmēšanas mācību vide, kur virtuālā robota vadība tiek veikta, rakstot programmu. Kursa gaitā mēs apgūsim sekojošas tēmas: Komandas. Konstantie cikliskie operatori. Nosacījumoperatori. Cikliskie nosacījumoperatori. Lietotāju procedūras. Ievads rekursijā.

Nodarbību tēmas
1. Lineārās programmas
2. Robota karte, kartes elementi, karstie taustiņi
3. Repeat cikla apguve
4. Uzdevumu izpilde ar Repeat ciklu
5. Repeat in Repeat
6. Uzdevumu izpilde ar Repeat in Repeat
7. Tests - patstāvīgais darbs
8. Uzdevumu analīze un izpildīšana
9. Darbs ar nosacījumiem If-1(vienkāršs if), bed (1. daļa)
10. Darbs ar nosacījumiem If-1(vienkāršs if), bed (2. daļa)
11. Darbs ar nosacījumiem (1. daļa)
12. Darbs ar nosacījumiem if-else (2. daļa)
13. Darbs ar nosacījumiem If-not (1. daļa)
14. Darbs ar nosacījumiem If-not (2. daļa)
15. Tests

Курс: Robots 2

Vecums: 11 gadi
Pieteikšanās nosacījumi: Robots 1 kursa iepriekšējā apguve. Nodarbības ilgums: 90 minūtes
Kursa garums: 15 nodarbības, 1 reizi nedēļā. Kursa mērķis - iepazīstināt bērnus ar sintaksi, kura ir līdzīga īstajām programmēšanas valodām, kas ir svarīgs posms mācību procesā. Šis kurss ir kursa “Robots” turpinājums, veltīts padziļinātai nozīmīgāko programmēšanas aspektu apguvei. Kursa pamata tēmas: cikls while, datu skaitliskie tipi, datu loģiskie tipi, masīvi, rindas, darbs ar lietotāju informācijas ievadi, funkcijas, datu apstrādes algoritmi.

Nodarbību tēmas
1. Testa uzdevumu analīze
2. Darbs ar nosacījumiem while(not base) (1. daļa)
3. Darbs ar nosacījumiem while(not base) (2. daļa)
4. Darbs ar nosacījumiem vairāki while (1. daļa)
5. Darbs ar nosacījumiem vairāki while (2. daļa)
6. Darbs ar nosacījumiem while in while (1. daļa)
7. Darbs ar nosacījumiem while in while (2. daļa)
8. Tests
9. Testa uzdevumu analīze
10. Procedūru apgūšana (1. daļa)
11. Procedūru apgūšana (2. daļa)
12. Darbs ar nosacījumiem if-else (3. daļa)
13. Funkciju apgūšana (1. daļa)
14. Funkciju apgūšana (2. daļa)
15. Noslēguma tests

Android programmēšana

Vecums: 10-12 gadi
Nodarbības ilgums: 90 minūtes
Kursa garums: 15 nodarbības, 1 reizi nedēļā. Kursa mērķis - sniegt bērnam kopējo priekštatu par to, kā tiek veidotas Android mobīlās aplikācijas. Pēdējā nodarbībā bērns varēs pats veidot savu aplikāciju, kas tiks augšupielādēta Google Play Marketā.

Nodarbību tēmas
1. Pirmais projekts. Lietotāja interfeiss.
2. Attēli. Layout atkārtošana. Pārejas starp ekrāniem.
3. Tīmekļa pārlūkprogramma aplikācijā. Darbības atvērot ekrānu.
4. Dinamiskā elementu izmaiņa. Nosacījums «ja».
5. Darbs ar dokumentāciju (patstāvīgais darbs).
6. Tulkojums. Teksts balsī.
7. Kalkulators. Mainīgā izvade uz citu ekrānu.
8. Zīmēšana.
9. Spēle “uzmini”.
10. Darbs ar dokumentāciju (patstāvīgais darbs).
11. Datubāzes.
12. Apgūtās vielas atkārtojums.
13. Savas aplikācijas izstrādes sākums.
14. Savas aplikācijas izstrādes turpinājums.
15. Savas aplikācijas izstrādes nobeigums un palaišana.

Web Frontend

Vecums: 13-18 gadi
Nodarbības ilgums: 90 minūtes
Kursa garums: 15 nodarbības, 1 reizi nedēļā.

Kursa mērķis - iepazīstināt bērnus ar HTML sintaksi. Rezultātā pirmā semestra nobeigumā tiks izveidota mājaslapa, kur tiks pielietotas visas zināšanas, iegūtās kursa laikā. WEB programmēšana 2018. gadā ir viena no visperspektīvākajām jomām. Katru dienu parādās tūkstošiem jaunu internetveikalu, blogu un korporatīvu mājaslapu. Jau 12 gadu vecumā var sākt iedziļināties šajā interesantajā WEB-izstrādes jomā.

Nodarbību tēmas
1. Html dokumenta struktūra 1. daļa
2. Html dokumenta struktūra 2. daļa
3. Teksta ievade un noformēšana
4. Atsauces
5. Tabulas
6. Attēlu un multivides pievienošana
7. Mājaslapas izveide ar tabulām 1. daļa
8. Mājaslapas izveide ar tabulām 2. daļa
9. CSS stili 1. daļa
10. Bloka elementi 1. daļa
11. Bloka elementi 2. daļa
12. CSS stili
13. Savas mājaslapas izstrāde
14. Savas mājaslapas izstrāde
15. Savas mājaslapas izstrādes nobeigums un darbu pārbaude

Web Backend

Vecums: 13-18 gadi
Nodarbības ilgums: 90 minūtes
Kursa garums: 15 nodarbības, 1 reizi nedēļā.

Kursa mērķis - iepazīstināt bērnus ar PHP programmēšanas valodas sintaksi. Rezultātā pirmā semestra nobeigumā tiks izveidota mājaslapa, kur tiks pielietotas visas zināšanas, iegūtās kursa laikā. WEB programmēšana 2018. gadā ir viena no visperspektīvākajām jomām. Katru dienu parādās tūkstošiem jaunu internetveikalu, blogu un korporatīvu mājaslapu. Jau 12 gadu vecumā var sākt iedziļināties šajā interesantajā WEB-izstrādes jomā.

Nodarbību tēmas
1. Ievadnodarbība WEB-izstrādē: jēdzieni Frontend un Backend
2. Ievadnodarbība HTML
3. Pirmā iepazīšanās ar PHP
4. Mainīgie
5. Operatori
6. Nosacījumoperatori
7. Cikli
8. Rindas
9. Masīvi
10. Funkcijas
11. Apkopojošā nodarbība par visām apgūtām tēmām
12. Prakse
13. Prakse
14. Prakse
15. Noslēguma tests un praktisko uzdevumu pārbaude

Java programmēšana

Vecums: 13-18 gadi
Nodarbības ilgums: 90 minūtes
Kursa garums: 15 nodarbības, 1 reizi nedēļā.

Kursa mērķis - iepazīstināt bērnus ar vienu no vispieprasītākajām programmēšanas valodām pasaulē, dot praktisko pieredzi darbā ar īsto programmēšanas valodu, apgūt valodas koncepciju.

Nodarbību tēmas
1. Programmas jēdziens. Pirmā programma uz JAVA.
2. Mainīgie, datu tipi, konstantes. 4 pamatoperācijas ar datiem.
3. Loģiskās un aritmetiskās operācijas.
4. Operatora jēdziens. Nosacījumoperatori. If-else.
5. Switch-case. Cikliskais operators while. Operators break un continue.
6. Masīvi. Klase List. 1. daļa
7. Masīvi. Klase List. 2. daļa
8. Cikla operators foreach. Apgūto tēmu atkārtojums.
9. Funkcijas.
10. Funkcijas. Operators return.
11. Operācijas ar rindām.
12. Prakse
13. Prakse
14. Prakse
15. Noslēguma tests un praktisko uzdevumu pārbaude

Game Development

Vecums: 13-18 gadi
Nodarbības ilgums: 90 minūtes
Kursa garums: 15 nodarbības, 1 reizi nedēļā.

Kursa mērķis - iemācīt bērniem, kā strādāt ar Unity 3D - jaudīgu spēļu izstrādes programmatūru, kas izmanto C# programmēšanas valodu. Intensīvā kursa ietvaros notiks 15 nodarbības 1.5 h katra, un katrā nodarbībā tiks apgūti dažādi spēļu izstrādes posmi, lai kursa nobeigumā bērni zinātu, kā patstāvīgi izveidot savu spēli un augšupielādēt to Google Play Marketā.

Nodarbību tēmas
1. Ievads spēļu izstrādē
2. Personāža vadība
3. Standarta komponenti Unity3D un Playground Framework
4. Ievads 2D fizikā
5. Darbs ar fiziku
7. Animācijas ar trigeriem
6. Separacija
8. Izvēlnes / lietotāja interfeisa izveide
9. Game dizains: līmeņu projektēšana
10. Game dizains: spēles bilance
11. Sava projekta izstrāde
12. Savas spēles izstrāde
13. Savas spēles izstrāde
14. Savas spēles izstrāde
15. Augšupielādēšana Google Play Marketā

Pavasara semestris

Mēneši

Stundas/nodarbība

Nodarbības

Anketa

Kurss

Datu glabāšana un apstrāde

Iepazīties ar ofertas līgumu

1) Visi iesniegtie personas dati tiks glabāti klientu un darba pārvaldības sistēmā, sniedzot drošību, konfidencionalitāti un datu glabāšanu Eiropas reģionā, tai skaitā sistēmas rezerves kopijās.

2) Personas dati tiks glabāti 3 (trīs) gadus no datu saņemšanas brīža.

3) Datu subjektam ir tiesības tikt aizmirstam, dzēstam vai pārnestam citam pārzinim, iesniedzot pieprasījumu pa pastu (adrese: SIA “HelloGroup”, Rīga, Cēsu iela 30 - 15, LV-1012, Latvija) vai elektroniski (hello@helloit.lv).

4) Pieeja personas datiem ir SIA “HelloGroup” uzņēmuma administrācijas darbiniekiem, kas ir pilnvaroti lietot minētos personas datus.

5) Pieeja bērnu datiem (tikai vārdam un uzvārdam) ir SIA “HelloGroup” uzņēmuma pasniedzējiem, lai varētu atzīmēt nodarbību apmeklējumu.

Dati var tikt izmantoti sekojošiem iemesliem.

  • - veiktu pierakstu nodarbību grupā;
  • - sagatavotu un izsūtītu rēķinus;
  • - sūtītu informāciju sakarā ar kursiem, nodarbību pārcelšanu;
  • - informētu par organizatoriskiem jautājumiem.
Aizpildiet ailītes atzīmētas ar *

Paldies, Jūsu pieteikums ir nosūtīts! Tuvākajā laikā Jums uz epastu tiks atsūtīts rēķins un instrukcijas apmācību sākšanai.

Kontaktinformācija