Kursi bērniem un pieaugušajiem|HelloIT programmēšanas kursi

Robots

 • Vecums 11 gadi
 • Nodarbības ilgums 90 minūtes
 • Kursa garums 15 nodarbības
 • (1 reizi nedēļā)

Kursa mērķis

Iepazīstināt bērnus ar sintaksi, kura ir līdzīga īstajām programmēšanas valodām, kas ir svarīgs posms mācību procesā. Imperatīvā programmēšanas valoda ar C-veida sintaksi. Programmēšanas mācību vide, kur virtuālā robota vadība tiek veikta, rakstot programmu. Kursa gaitā mēs apgūsim sekojošas tēmas: Komandas. Konstantie cikliskie operatori. Nosacījumoperatori. Cikliskie nosacījumoperatori. Lietotāju procedūras. Ievads rekursijā.

Nodarbību plāns

 • Lineārās programmas
 • Robota karte, kartes elementi, karstie taustiņi
 • Repeat cikla apguve
 • Uzdevumu izpilde ar Repeat ciklu
 • Repeat in Repeat
 • Uzdevumu izpilde ar Repeat in Repeat
 • Tests - patstāvīgais darbs
 • Uzdevumu analīze un izpildīšana/div>
 • Darbs ar nosacījumiem If-1(vienkāršs if), bed (1. daļa)
 • Darbs ar nosacījumiem If-1(vienkāršs if), bed (2. daļa)
 • Darbs ar nosacījumiem if-else (1. daļa)
 • Darbs ar nosacījumiem if-else (2. daļa)
 • Darbs ar nosacījumiem If-not (1. daļa)
 • Darbs ar nosacījumiem If-not (2. daļa)
 • Tests